Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını anlatabilir.
 2. Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir.
 3. Hastanın hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı fizik muayeneleri yapabilir.
 4. Acil durumlarda hastayı tedavi edebilir ve gerektiğinde hastanın transportunu sağlayabilir.
 5. Hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir.
 6. Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir.
 7. Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgilere sahip olur.
 8. Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensipleri tanımlayabilir.
 9. Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini bilimsel verilere dayalı, etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir.
 10. Bilimsel toplantılar düzenler, bilimsel toplantılara katılır, bilimsel projeler yürütebilir.
 11. Tıpla ilgili literatürü izleyebilecek ve meslektaşlarıyla bilgi alış verişinde bulunabilecek kadar yabancı dil bilir, bilimsel çalışmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanabilir.