Program Tanımı

İngilizce Tıp Fakültesi lisans programının amacı, mesleğini etik kavram ve yasal kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı; hastalıkların fizyopatogenezi ile klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilen; tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi yaklaşımları uygulayabilen; ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarını değerlendirebilen ve bunların birinci basamakta üstesinden gelebilecek yeterli bilgi beceri ve tutumla donanmış; yaşam boyu eğitimi benimsemiş, bilgiye ulaşım yollarını bilen, bu bilgiyi uygulayabilen; birey, toplum ve çevre sağlığıyla ilgili problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, toplumun sağlık ile ilgili eğitimi konusunda duyarlı; Sağlık Hukuku alanında güncel yetki ve sorumluluklarını bilen hekimler yetiştirmektir.