Öğretim Programı Diyagramı

Tıp Fakültesi Lisans Programı 360 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Maltepe Üniversitesi’nde verilen tüm programlar; Yüksek Öğrenim Kurumu kanunu gereğince, ana dersler, yabancı dil dersleri ve üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer ortak derslerden oluşmaktadır.  Seçmeli stajlar, programın %25’ini oluşturur.
 

Kodu

 

Ders Adı

 

T

 

U

 

AKTS

Kredisi

 

 1. Sınıf

MED 100

Dönem I Meslek Dersi

383

44

40

ENG 115

Medical English-I

42

 

3

ENG 116

Medical English-II

42

 

3

ATA 151

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

28

0

2

ATA 152

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

28

0

2

TRD 151

Türk Dili I

28

0

2

TRD 152

Türk Dili II

28

0

2

Seçmeli

Dersler-I
 

 

LAT 151 Latince

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp Etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe-I

28

0

2

Seçmeli

Dersler-II
 

 

LAT 151 Latince

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe-I

28

0

2

Seçmeli

Dersler -III

MEI 252 Medikal İllüstürasyon

TSE 178 Disiplinler Arası Sanat

28

0

2

 

 

T:663

T:44

T:60

2. Sınıf

 

 

 

 

MED 200

Dönem II Meslek Dersi

453

77

52

ENG 215

Reading and Speaking -1

28

0

2

ENG 216

Reading and Speaking -2

28

0

2

Seçmeli Dersler-I

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp Etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe I

28

0

2

Seçmeli

Dersler-II

FRA 151

MEI 252 Medikal İllüstürasyon

TSE 178 Disiplinler Arası Sanat

28

0

2

                      

 

T:565

T:77

T:60

3. Sınıf

 

 

 

 

MED 300

Dönem III Meslek Dersi

587

12

56

ENG 315

Medical English V

 28

ENG 316

Medical English V

28

0

2

 

 

T:643

T:12

T:60

4. Sınıf

 

 

 

 

MED 401

İç Hastalıkları Stajı

139

101

13

MED 402

Pediatri Stajı

80

160

13

MED 403

Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

40

110

10

MED 404

Genel Cerrahi Stajı

34

206

13

MED 408

Kardiyoloji Stajı

22

66

7

MED 409

Seçmeli Staj

20

40

4

 

 

T:335

T:683

T:60

5. Sınıf

 

 

 

 

MED 501

Radyoloji Stajı

20

40

4

MED 502

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı

8

52

3

MED 503

Adli Tıp Stajı

30

10

2

MED 504

Psikiyatri Stajı

18

72

MED 505

Ortopedi ve Travmatoloji Stajı

21

69

4

MED 506

Göz Hastalıkları Stajı

30

30

3

MED 507

KBB Stajı

24

36

4

MED 508

Nöroloji Stajı

18

72

5

MED 509

Nöroşirürji Stajı

30

30

3

MED 510

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı

30

60

4

MED 511

Dermatoloji Stajı

30

30

3

MED 512

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Stajı

18

42

3

MED 513

Üroloji Stajı

13

47

3

MED 515

Enfeksiyon Hastalıkları Stajı

26

34

4

MED 516

Klinik Etik Stajı

10

10

1

MED 518

Klinik Farmakoloji

0

60

4

MED 519

Göğüs Hastalıkları

21

39

5

 

 

T:347

T:733

T:60

6. Sınıf

 

 

 

 

MED 601

İç Hastalıkları Stajı

2 Ay

 

10

MED 602

Pediatri Stajı

2 Ay

 

10

MED 603

Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

2 Ay

 

10

MED 604

Acil Tıp Stajı

1 Ay

 

5

MED 605

Halk Sağlığı Stajı

2 Ay

 

10

MED 606

Psikiyatri Stajı

1 Ay

 

5

MED 607

Seçmeli Staj (Dahili ya da Cerrahi Bilimler)

1 Ay

 

5

MED 608

Genel Cerrahi Stajı

1 Ay

 

5

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12 Ay

 

T:60