Kayıt Kabul Şartları

Bu programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi koşullarınca kabul edilmektedir.

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.