Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yurtiçi ve yurtdışındaki başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili staj/kurul başkanı ve dönem koordinatörü tarafından onaylanması ve Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda bu derslere devam zorunluluğu kaldırılır. Dördüncü ve beşinci sınıfta ilgili stajdan muaf sayılır, altıncı sınıfta ise süre olarak Aile hekimliği döneminden düşülür.