Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet derecesi
Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem başarı notlarının ortalamasıdır. Bu Genel Başarı Notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve Ünvanlar

Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesini (Birinci ve ikinci dönem) en çok 4 (dört)  yılda başarı ile tamamlayanlara, üniversiteden ayrılmaları veya belirlenen süre içinde Tıp Fakültesini tamamlamalarının mümkün olmadığı hallerde “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir. Bu işlemler, Yüksek Öğretim Kurulunun hazırladığı yönetmelik esaslarına göre yapılır.
b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hipokrat yemini yaptırılarak “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.