Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

MÜ tüm lisans mezunlarına 2009-2010 akademik yılından itibaren ve yüksek lisans/doktora mezunlarına 2011-2012 akademik yılından itibaren istenmeden ve ücretsiz olarak İngilizce hazırlanan ve iş yüküne dayalı kredi sistemine (AKTS) göre oluşturulan bir diploma eki vermektedir.  2012 yılında “Diploma Eki Etiketi” alınmıştır.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması,
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi,
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması,
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları:

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması,
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması,
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması,
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması,
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.
   

 

MÜ LİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ

 

MÜ YÜKSEK LİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ