Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Matematik alanında lisansüstü düzeyde belirli bir konuda güçlü bir alt yapıya sahip olmak.
 2. Bilgilerini gerek teorik matematik, gerekse matematiğin uygulandığı başka alanlarda kullanabilir donanımda olmak.
 3. Matematik alanında veya matematik kullanılan diğer alanlarda karşılaştığı problemlere çözümler üretebilir olmak.
 4. Matematik uygulamaları için yeni teknikleri ve teknolojik araçları yetkinlikle kullanabilmek.
 5. Disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 6. Olaylara değişik açılardan bakabilmek.
 7. Yaşam boyu öğrenimin önemini kavramış ve kendini sürekli geliştirmeye açık olmak.
 8. Bireysel sorumluluk alabilen, aldığı sorumlulukları yerine getirebilir olmak.
 9. Zamanını iyi kullanmayı bilmek.,
 10.  Etik değerlere bağlı olmak.
 11.  Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı, ayırımcılığın her türlüsüne karşı olmak.
 12.  Matematik ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarla işbirliği kurabilme becerisi kazanmak.
 13.  Soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazanmak.
 14.  İlkeli olmak.