Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 3 zorunlu ders, 9 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir yüksek lisans projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.