Program Tanımı

Matematik  tezsiz yüksek lisans programı, matematik ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel matematiksel problemlerini kavrayabilme ve çözümlerini anlayabilme ve yorumlayabilmeye yönelik bilgi birikimine sahip olmalarına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.