Program Hakkında

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi bünyesinde 2005-2006 akademik yılında açılmış olan Matematik Yüksek Lisans programı bu gerçeklerin farkında olarak, yıllık ders planlarına temel matematik derslerinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli dersler eklemektedir.  

Lisans Programı da bulunan Ana Bilim Dalımızdan mezun olacak öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitelerde öğretim elemanı, kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama, bankacılık işlemlerinde güvenlik, matematik modelleme ve tıbbi tedavi yöntemleri, matematik modelleme ve kanser, çevre sorunları, haberleşme güvenliği, DNA dizilerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır. 

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Matematik Tezsiz Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 90 AKTS kredilik dersi takiben bir Yüksek Lisans Projesi hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

Matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; iş yaşamında bir adım önde olmalarını sağlayan, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde uzman matematikçiler yetiştirmek. 

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel platformda ülkemizi temsil edebilecek matematikçiler yetiştirmektir