Program Tanımı

T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü gerek ders programının içeriği, gerekse mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösterir. Sadece kuramsal değil, güncel gelişmeler karşısında değişen dünyanın çoğu önde gelen felsefe bölümünün önem verdiği felsefe-insan hakları ve etik anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkar. Bu nedenle, felsefe tarihine ilişkin dersler ile insan hakları ve etik sorunları ele alan dersler eşgüdümlü olarak verilir. Bölümden mezun olacak öğrencilerimize bağlantılı düşünme, farkındalık ve etik duyarlılık, sosyal sorumluluk, entelektüel bakış açısı ile sorunları çözümleme ve farklı düşüncelere eleştirel yaklaşabilme konularında beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Son yıl alınacak ve mezuniyet için mutlaka tamamlanması gereken bir dönemlik Mezuniyet Projesi Dersinde, ilgili öğretim üyesinin gözetiminde öğrenci tarafından kapsamlı bir felsefe problemi tartışılarak program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanmaktadır.

Öğrenciler T.C. Maltepe Üniversitesi ÇAP, YAP Yönergelerindeki koşulları yerine getirmek suretiyle, Bölümün bağlı olduğu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesindeki diğer bölümlerimizle ya da Üniversitenin diğer akademik birimleriyle çift anadal ve yandal programlarına kabul edilip, çift diplomayla ya da yandal yeterliliğiyle mezun olabilmektedirler.