Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

T.C. Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, T.C. Maltepe Üniversitesi‘nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.