Öğretim Programı Diyagramı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Lisans Programı yerel 140 kredi ve 240 AKTS (ECTS) olmak üzere düzenlenmiştir. 

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosunun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.