Program Hakkında

Gemi ve Yat tasarımı disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disiplinlerinin arakesitinde oluşmuş yeni bir teknik disiplindir.

Geleneksel tekne yapımcılığının deneysel metotları, gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disiplininin birleştirilmiş verileriyle yüzleştiğinden beri; yat tasarımı, çok özel bir meslek haline gelmiştir. Yatlara ilişkin çeşitli disiplinlerden gelen bilgi birikiminin denizcilik sektöründe birbirleriyle karşılaşması sonucu ortaya çıkan etkileşim, üniversiter düzeyde bir bilgi alışverişini zorunlu kılmıştır.

Gemi ve Yat tasarımı disiplininin çalışma ve etkinlik alanı, yatların yanında styling ve iç mekan tasarımının lider rollere soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır. Elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildiği programdan denizcilik endüstrisinin beklentisi, mühendislik problemlerini çözmesi değildir.Gemi ve Yat tasarımı, bir “tasarım” programıdır ve çağın bugünkü gereksinimi, bu disiplinin özellikle “mimarlık ve endüstri ürünü” kimliği belirgin olan deniz araçlarının tasarım sorunlarını çözmesidir.

İstanbul’da, Tuzla ve Yalova gibi yat inşaatı endüstrisine coğrafi yakınlığın verdiği avantajlar ile eğitsel potansiyelini güçlendirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde yat tasarımı ortamına katkıda bulunmak; tasarım mesleğinin saygınlığını artırmak, toplumu denizcilik ve tasarım konularında bilinçlendirmek; yazılı/ sözlü sunum becerileri kazandırmak, tasarım ve deniz araçları konusunda akademik kalite ve gelişmeyi teşvik etmek, mezunları akademik hayata, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek programın amaçları arasındadır.

Gemi ve Yat tasarımı bölümü mezunları, “gemi ve yat tasarımcısı” ünvanı alırlar. Program, Türkiye’nin ve hiç kuşkusuz, uluslararası yat inşaatı sektörünün uzman tasarımcı gereksinimini karşılayacaktır. Mezunlarının istihdam olanaklarının genişliği programın çok güçlü bir yönüdür. Denizcilik, uluslararası niteliğe sahip bir olgudur. Bölümümüz, alanında “ilk” olmakla ve önderlik sorumluluğu taşımakla; bu alanda üretilecek bilgiyi kontrol ve dolaşıma sokma yolunda, güvenilir bir bilimsel enstrüman olma misyonuna sahiptir. 

MİSYON
Yatlar başta olmak üzere, çeşitli sınıfta deniz aracını tasarlayabilecek, ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde; mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım bilgisine sahip; yaratıcı, kültürel/ doğal çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi üretip kullanabilen tasarımcılar ve bilim insanları yetiştirmek;

Yat ve gemi inşaatı endüstrisine coğrafi yakınlığın verdiği avantajlar ile eğitsel potansiyelini güçlendirmek; kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ürünler tasarlamak; tasarım mesleğinin saygınlığını artırmak, toplumu denizcilik ve tasarım konularında bilinçlendirmek; yazılı/ sözlü sunum becerileri kazandırmak, tasarım ve deniz araçları konusunda akademik kalite ve gelişmeyi teşvik etmek, mezunları akademik yaşama, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya yönlendirmektir.

VİZYON
Bölümümüz, dünyadaki ilk gemi ve yat tasarımı "lisans" programıdır. Bu nedenle, alanında üretilecek bilgiyi kontrol ve dolaşıma sokma yolunda, güvenilir bir bilimsel enstrüman olma konumundadır. Kısacası, bölümümüzün ayrıcalığı, "önderlik sorumluluğu" dur.