Program Tanımı

Gemi ve Yat Tasarımı Lisans Programı, elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildiği bir tasarım programıdır ve bu program, her türlü yatı tasarlayabilecek mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım bilgisine sahip; yaratıcı, kültürel/ doğal çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi üretip kullanabilen tasarımcılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır .