Öğretim Programı Diyagramı

Mimarlık Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Lisans Programı yerel 156 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.