Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Kayıt oldukları lisans bölümleri veya yüksekokul programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, bu Yönetmelikte gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.