Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Sosyolojinin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karşılığının neler olduğunu bilir.
 2. Sosyolojik bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenir.
 3. Temel sosyolojik sorunları tanımlama ve bireysel olduğu kadar ekip içinde yer alarak da çözme becerisi kazanır.
 4. Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışır; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 5. Sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarını, oluşumlarını ve toplumsal etkilerini tanır.
 6. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirme, proje ve etkinliklere dönüştürebilme ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
 7. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; Sosyolojik bilginin diğer sosyal bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenir.
 8. Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
 9. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirir.
 10. Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alma yetkinliği kazanır.
 11. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilir.
 12. Eğitim dilinin de İngilizce olması vesilesiyle bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (" European Language Portfolio Global Scale", B1 Level)
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 14. Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir.
 15. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olur.