Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.