Öğretim Programı Diyagramı

İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı yerel 136 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İkinci Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25'inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.