Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir, çözümler ve sorgular.
 2. İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.
 3. Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.
 4. Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümser.
 5. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili toplumsal sorunların çözümünde karar alır, uygular, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
 6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Pazarlamanın temel kavramlarını öğrenerek pazar araştırmalarını yapar
 8. Pazarlama sektöründeki yeni gelişmeleri takip eder ve iletişim, tanıtım yöntemleriyle bütünleştirip uygular.
 9. Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlar.
 10. İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.
 11. Medya, halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini planlar, projelendirir ve uygular.
 12. Alanının gerektirdiği bilgileri ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirip uygular.
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.