Öğretim Programı Diyagramı

  • Bu programda toplam 39 ders vardır. Öğrenim süresince 120 AKTS kredisi tamamlanacak biçimde ders seçilir
  • Her yarıyılda en çok 8 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
  • 1’nci yarıyılda bir tane, 3 ve 4’üncü yarıyıllarda ikişer seçmeli ders vardır.