Program Hakkında

Programın teorik bilgileri pratik deneyimlere dönüştürmeye dayalı eğitim içeriği, alanında eğitim almış ve sektör deneyimi bulunan uzman kadrosuna dayanmaktadır. Ders planlarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları neticesinde, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunabilecek  yeterlilikte düzenlenmiştir. 

Geleneksel işletme yaklaşımın günümüzde sürekli yenilenen, hızlı, takipçi, rakipçi, müşteri odaklı işletmeler olarak değişime uğradığı çağımızda; örgütlerin sektörel uyum için kullandıkları en önemli araçlardan biri hakla ilişkiler, reklam ve diğer tutundurma çabalarıdır.

Bu bağlamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ön lisans eğitiminin amacı, teorik ve uygulamalı olarak hem yönetsel becerileri sağlamak hem de mesleki eğitimler konusunda uzman elemanlar yetiştirmektir.

Ön lisans eğitim programı, işletmecilik, sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanında, iletişim, reklam, pazarlama, marka yönetimi, medya planlaması gibi konuların gerekliliklerinin bulunduğu dersleri içermektedir.

Programın uygulanma sürecinde, teorik bilgilerle birlikte uygulama dersleri ile öğrencilerin kampanya hazırlama, medya planlama, reklam yapım ve yönetimi, metin yazarlığı, pazarlama, iletişim becerileri gibi konularda eğitime çift yönlü katılım ile sağlanmaktadır. Öğrencilerin kazanımları ile mezun olduktan sonra bilgili, deneyimli ve katılımcı olmaları amaçlanmaktadır.