Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına erişmeli ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmalıdırlar. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.