Program Hakkında

Ortak özelliklerimiz bizleri insan olma noktasında birleştirir.  Farklılıklarımız ise, bizlerin birer birey olmamızı sağlar. Ortalama sınırlar arasında farklılık gösteren bireylerin eğitim-öğretim gereksinimleri genel eğitim-öğretim hizmetleriyle karşılanabilmektedir.  Her iki uçtaki bu farklılıkların, ortalama sınırların dışına taşması durumunda ise, özel eğitim hizmetlerinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde demokratik toplumların temel koşullarından biri olan eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. 

Böyle bir ihtiyaçtan yola çıkılarak 2009 – 2010 öğretim yılında  üniversitemiz  Eğitim Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Bölümü açılmıştır. Bu bölümde Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans programı ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans programı  yer almaktadır ve her iki programa ilk öğrenciler 2009 – 2010 öğretim yılında alınmıştır.

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans programına öğrenci YGS-4 puan türüyle alınmaktadır. Programa yerleştirmede okul öncesi eğitim ve öğretmen liseleri ile meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi ve özel eğitim bölümleri mezunlarına ek puan uygulanmaktadır.  Programı bitiren öğretmen adayları, başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa bağlı özel özel eğitim okul ve kurumlarında görev alabilmektedirler. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılarak akademik kariyeri seçebilirler.

MİSYON
Özel Eğitim Bölümünün misyonu, çağdaş eğitim ortamları yaratarak üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere sınıf öğretmenliği düzeyinde,  zihin engeli olan öğrencilere ise okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim verecek çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, motivasyonu yüksek,  evrensel değerler ile etik ilkelere sahip öğretmenler yetiştirmek, onlara özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak, lisansüstü eğitim olanaklarını sağlamak ve özel eğitime muhtaç bu bireylerin özellikleri ile onların ve öğretmenlerinin eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapmak ve yayınlamaktır. 

VİZYON
Özel Eğitim Bölümünün  vizyonu, özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştiren, yürüttüğü bilimsel araştırmalar ve uygulamalar aracılığıyla ülke ve dünya çapındaki insanlığın refahı, mutluluğu ve bilimsel atılımları için bilgi üreten, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak ve diğer vakıf üniversitelerine özel eğitim programları konusunda öncülük etmektir.