Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Özel Eğitim lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.