Program Tanımı

Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programının amacı, bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen bireyler yetiştirerek giderek artmakta olan özel eğitim öğretmeni ihtiyacını karşılamaktır. Mezunlarımızın bilgili ve yetkili öğretmenler olmasının yanı sıra öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek olan, diğer meslek alanlarından uzmanlarla çalışan, bildiklerini paylaşan, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan öğretmenler olmasını hedefliyoruz.