Program Hakkında

Çağımızın en önemli gereklerinden biri de iletişimdir ve iletişimdeki en önemli görev de görsel tasarıma düşmektedir. Her gün onlarcasını gözlediğimiz web sayfaları, gazeteler ve dergilerin keyifle okuyup algılayabildiğimiz sayfaları, kitaplar, afişler, reklamlar, ilgimizi çeken ambalajlar, tanıtıcı broşür ve kataloglar, logolar vb. bütün görsel materyaller grafik tasarım ürünleridir. Bunların tümünün temeldeki hedefi, iletilecek olan mesajı, imajı veya bilgiyi en hızlı ve amacına en uygun olarak hedef kitleye iletebilmektir. Bu noktada grafik tasarıma gereksinim doğar. 

Tasarımcı iletilmek istenilen mesajı zaten yoğun bir görsel bombardıman altında olan kitlelere iletebilmek için işlevselliği de gözardı etmeden

farkı yakalamak zorundadır. Bunun başarılabilmesi için, öncelikle nitelikli bir grafik tasarım eğitiminin yanında,kültürlü, vizyonu geniş, çağa uygun ve özgün düşünüp uygulayabilen kişiliğe sahip grafik tasarımcıların yetiştirilmesi gereklidir. 

Grafik Tasarım Bölümü'müzde de bu gerekliliğe uygun bir eğitim hedeflenmektedir. Öğrenciler dört yıllık lisans düzeyindeki eğitimlerinde yoğunluklu olarak işlenen grafik tasarım, tipografi, fotografi ve illüstrasyon derslerinin yanısıra yaratıcılıklarını ve kültürlerini geliştirecek derslerle de desteklenmektedir. Mesleki dersler yeterli donanımların bulunduğu bilgisayar laboratuarlarında, öğrencileri araştırmaya yöneltecek program disiplinleri içinde ve eğitimcilerin kontrolünde teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. 

Mezunlarımız, reklam ajanslarında, görsel medya kuruluşlarında, matbaacılık fotoğrafçılık veya filmcilik sektörlerinde görev alabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak da mesleklerini sürdürebilmektedirler. 

MİSYON
Grafik Tasarım alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, yaratıcı, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş grafik tasarımcıların yetişmesi için eğitim vermek. 

VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde grafik tasarım eğitimi veren saygın kuruluşlarla eşdeğer performansa sahip, mezunları grafik tasarım alanında tercih edilen, lisansüstü eğitime hazırlayan, yeni teknoloji ve görüşlere açık, eğitim içinde mesleki aktivitelerde yer alabilen, imajı yüksek bir bölüm olmaktır.