Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi sistemi kapsamında, Grafik Tasarım Bölümü tarafından içeriği belirlenen, uygulanan ve değerlendirilmesi yapılan Özel Yetenek Sınavı ile yürütülmektedir. Söz konusu yıl için YÖK tarafından belirlenen taban başarı puanını alan ve bunu belgeleyen öğrenciler başvuru sürecinin başlaması ile Grafik Tasarım Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına başvurma ve Aday öğrenci olarak sınava girme hakkını kazanmaktadırlar. Sınav sonucunda Bölümce öngörülen Teknik ve Sanatsal yeterliliklere sahip olan öğrenciler Bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.