Program Tanımı

Grafik Tasarım lisans programının amacı, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek grafik tasarım bilgi ve becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, yaratıcı, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş, grafik tasarıma gereksinim olan sektörlerde görev alabilecek elemanların yetişmesi için eğitim vermektir.