Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Sanatın tüm alanları için geçerli olan sanatsal görüş ve uygulamalara adapte olabilme yeterliliği.
 2. Grafik tasarım geliştirmede yararı olacak görsel birikimler ve bunları gerekli noktalarda kullanabilme yeterliliği.
 3. Grafik tasarımlarda görsel iletişimin en önemli elemanları olan yazı karakterlerinin tarihsel gelişimini, anatomik özelliklerini, işlevlerini bilmek ve bunları uygulamalarda doğru olarak kullanabilme yeterliliği.
 4. Grafik tasarımları görsel kalite ve fonksiyon açısından doğru irdeleme ve yorumlayabilme yeterliliği.
 5. Grafik tasarım sürecinde bilgi toplama, bilgilerin analizi, sentezi, taslak geliştirme ve sunum aşamaları konusunda yeterlilik.
 6. Grafik tasarımların taslak ve baskıya hazırlık süreçlerinde yararlanılan bilgisayar programlarını bilmek ve kullanabilmek yeterliliği.
 7. Grafik tasarımlara işlevden uzaklaşmadan; yaratıcı, özgün ve çağdaş çözümler getirebilme yetkinliğinin kazanılması.
 8. Grafik sanatların tarihsel gelişim süreçleri ve bunların günümüz grafik tasarımına etkilerinin bilinmesi ve gerektiğinde bu bilgilerden yararlanma yeterliliği.
 9. Grafik sanatlar içindeki; tipografi, fotografi, illüstrasyon, özgün baskı vb. disiplinleri bilmek ve gerekli durumlarda bunların fonksiyonlarından doğru olarak yaralanabilme yeterliliği.
 10. Grafik tasarımların basımındaki teknik süreçleri bilmek ve bilgisayar ortamındaki baskı öncesi hazırlık aşamasında bunlara uygun teknik ayarlamaları yapabilme yetkinliği.
 11. Gerektiğinde grafik tasarım içinde kullanılacak amaca yönelik başlık ve sloganların veya yazılı içeriklerin oluşturulması için Türkçe ve dilbilgisi yeterliliği.
 12. Tasarımda kullanılan araç-gereç ve donanımların teknik özelliklerini bilmek, bu alandaki yenilikleri izlemek ve bunlardan gerektiğince yararlanabilme yeterliliği.
 13. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleki ve gündelik yaşamında kullanabilme yeterliliğine sahip olmak.
 14. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi yeterliliğine sahip olmak.
 15. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilme yeterliliği.