Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve kredisiz Seminer dersi, toplam  120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz Seminer dersi olmak üzere 2 zorunlu ders, 6 seçmeli dersten oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.