Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Felsefe ya da felsefe dışı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı bilgilerini disiplinlerarası etkileşimi kavrayarak, felsefe alanında uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir.
 2. Felsefe alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak etkin kaynak kullanımı bilinciyle yeni bilgiler oluşturur.
 3. Karşılaşılan sorunlara felsefe alanının araştırma yöntemleri eşliğinde çözümler üretir.
 4. Felsefe alanıyla ilgili çalışmalarını uzmanlık seviyesinde geliştirerek çözüm üretebilme noktasında bağımsız çalışabilme özelliğini ve liderlik sorumluğunu kazanabilir.
 5. İnsan ve toplum bilimleri alanında ve buna dayalı uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunlarda felsefi nitelikli stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk bilinciyle çözüm üretebilir.
 6. Felsefe alanında edindiği uzmanlık bilgisi ve becerileriyle eleştirel yaklaşımı benimseyerek öğrenme sürecini yönlendirebilir.
 7. Felsefe alanındaki çalışmaları güncel gelişmeler bağlamında nitel verilerle destekleyerek edindiği bilgileri gerek alanındaki gerekse alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel biçimlerde sistemli olarak aktarabilir.
 8. Felsefe alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayalı olarak sosyal ilişkilerin değerlendirilmesini, gerektiğindeyse yönlendirilmesini sağlar.
 9. Felsefe uzmanlık alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanarak alanındaki paydaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
 10. Felsefe uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
 11. Felsefi bakış açısıyla uzmanlık alanının gerektirdiği biçimde disiplinlerarası inceleme ve araştırma yapar.
 12. Felsefe alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.
 13. Felsefe alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 14. Felsefe alanından edindiği uzmanlık bilgisini kalite yönetim ve süreçlerinin oluşturulmasında, politika ve plan geliştirilmesinde değerlendirir.
 15. Toplumsal, sanatsal, kültürel duyarlılığın geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanır.