Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, ortaöğretim, medya, halkla ilişkiler şirketleri, yayınevleri, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar felsefe alanında uzmanlık yapanların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.