Mezunların Mesleki Profili

Gazetecilik Bölümü mezunları, hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşlarında gazetecilik, muhabirlik ve yazarlık yapabilecekleri gibi, aynı zamanda süreli yayınlarda haberci, sayfa sekreteri, redaktör ve editör olarak da çalışabilirler. Ayrıca, bu bölümün mezunları, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde görev üstlenebilirler.