Program Hakkında

Gazetecilik Bölümü, küreselleşmenin yarattığı yeni dünya düzeninin ve teknolojik ilerlemelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği 21. Yüzyılın gerektirdiği nitelikli insan yapısının yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede; yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının ihtiyaç duyduğu gençlerin yetiştirilmesini hedefleyen Gazetecilik Bölümü, aynı zamanda internetin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan yeni medya ve iletişim teknolojilerinin de önemi ve geleceği konusunda bilinçlenmiş donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir.

Gazetecilik Bölümü’nde; dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medyanın temel yapı taşı olan gazeteciliğe ilişkin objektif, tarafsız, etik kurallara bağlı ve cesur gençlerin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak, gazeteciliğin temel ilke ve kuralları başta olmak üzere, haberin toplanması, yazılması ve analiz edilmesini sağlayacak, bu sayede de toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında söz sahibi olacak yeni nesillerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Buna ilave olarak, gazetecilik eğitimini alan öğrencilerin istedikleri alanda uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak; araştırmacı gazetecilik, politika gazeteciliği, magazin gazeteciliği, ekonomi gazeteciliği ve spor gazeteciliği gibi dersler de üçüncü yıldan itibaren ders programı içinde yer almaktadır. 

Ayrıca, üniversiteye ait yayın organı olan ve fakülte bünyesinde yer alan öğrenci odaklı uygulama gazetesi ‘GençİZ’, öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmeleri imkânını yaratan gazetecilik uygulamalarını yapmalarına da olanak sağlamaktadır. 

MİSYON
Etik değerlere saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, girişimci ve yenilikçi, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen gazeteciler yetiştirmek; demokratik bir iletişim ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

VİZYON
Medyanın güncel sorunlarını sektörle işbirliği içinde ele alarak bu sorunlara demokrasinin evrensel ilkeleri doğrultusunda ve yenilikçi bakış açısıyla çözüm üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir bölüm olmaktır.