Program Tanımı

Gazetecilik lisans programının amacı; gazetecilik alanında planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, güncel- teknolojik gelişmelere ve yeni iletişim teknolojilerine dair teorik ve teknik bilgiye sahip, mesleğin ve toplumun etik değerlerinin bilincinde, gazetecilik ve habercilik alanlarında bilgi birikimine ve yeterli deneyime sahip, gazetecilik alanındaki güncel sorunlara yaratıcı ve eleştirel çözümler üretebilen, mesleğin evrensel ilkelerini özümsemiş, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor gibi hayatın farklı alanlarına ilişkin bilgi sahibi, düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, çağdaş ve yenilikçi gazeteciler yetiştirmektir.