Program Temel Öğrenme Çıktıları

1- Dünyayı ve sanatın tüm alanlarını çok katmanlı olarak alımlar ve tanımlar.

2- Sanat, sanatçı ve sanat ürünü arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendilerine ait bir bakış açısı bulur.

3- Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hakimiyetini geliştirir.

4- Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte eder.

5- Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olurlar.

6- Teknik olarak zayıf ve kuvvetli yönlerini algılar.

7- Teknik ve müzikalite arasındaki bağı algılar.

8- Hafıza yönünden yeterliğini sorgular.

9- Günlük çalışma süresini düzenli olarak günceller ve kazanımlarını algılar.

10- Müzikalite ve dönemler arası yorum farklılıklarını gelişen teknik donanım ile içselleştirir.