Program Hakkında

 

2018/2019 öğretim yılında Konservatuvar, Yaylı Çalgılar ve Piyano Anasanat Dalları'nda eğitim vermeye başlamıştır.

Orkestranın en kalabalık ailesi olan Yaylı Çalgılar, müzik dünyasında hem solist, hem de oda müziği açısından emsalsiz bir repertuvara sahiptir. Besteciler en güzel eserleri oda müziği için bestelemişlerdir. Konservatuvarın ilk kurulan sanat dallarından biri olarak hedefi, Maltepe Üniversitesi’ni bu açıdan dünya çapında bir merkez haline getirmektir. Amacı, yurt içi ve yurt dışından gelen hocalardan oluşan kuvvetli kadro ile ustalık sınıflarından harmanlanan zevkli paylaşımlarını ve üniversitenin eşsiz olanaklarını tüm ülkenin hizmetine sunmaktır.

Piyano tüm orkestra çalgılarının seslerinin ve tınılarının elde edebileceği, Klasik müziğin en önemli enstrümanları’ndan biridir. Küçük yaşlarda başlanan piyano eğitiminin çocukların beyinsel gelişimi ve yaratıcılığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Tarihte birçok besteci piyano için solo, orkestra ve oda müziği eserleri yaratmıştır. Diğer enstrümanlarla karşılaştırıldığında piyano, çok geniş bir ses skalasına sahiptir ve çok sesliliğe imkân vermektedir. Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı’nda çocukların küçük yaşta piyano eğitimine başlama fırsatı mevcut olup, üniversite çağlarında profesyonelliğe adım atmaları öngörülmektedir. Lisans eğitimi sonunda öğrenciler, icracı veya akademisyen olarak hayatlarına devam etme olanağı bulacaklardır.    

 

MİSYON

Atatürk’ün çağdaş toplum tarifindeki “sanat” ın öneminden yola çıkarak, üniversitemizin en değerli kurumlarından biri olan Konservatuvar’ımız, başarının tecrübeli ve yüksek düzeyde sahne deneyimi olan hocaların yetiştireceği öğrencilerden geçtiği bilinci ile, eğitim kadrosunu yurtiçi ve yurtdışından gelen en değerli hocalar ile donatarak, uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek müzisyenleri yetiştirmeyi misyon edinmektedir.

 

VİZYON

Önümüzdeki eğitim yılı içerisinde ilk hedeflerimiz; Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı ve Müzikoloji-Etnomüzikoloji bölümlerini kurmaktır. Bunun yanında yeni yapılacak olan Konservatuvar binamızın genişleyen fiziksel şartları ile birlikte Türk Müziği Bölümü’nü de faaliyete geçirmek, hedeflerimiz arasındadır.