Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar.
 2. Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular.
 3. Dünyada ve Türkiye?de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir.
 4. Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları hazırlayıp, uygular.
 5. Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.
 6. Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
 7. Temel mesleki bilgilere sahip olur.
 8. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 9. Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır. (acil durumlarda etkili iletişim)
 10. Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
 11. Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
 12. Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.