Öğretim Programı Diyagramı

  • Program  120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklı yapılır.
  • Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.