Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Üniversitemize 2009 ve öncesinde kayıt olan öğrencilere ve 2010 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanan iki tür yönetmelik bulunmaktadır: Yönetmelik 1-Y1; Yönetmelik 2-Y2.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için ve 2010 ve sonrası girişli öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.