Program Temel Öğrenme Çıktıları

2019-2020 Akademik Yılı

 1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarına özgü kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek, yorumlayabilmek ve kullanabilmek.
 2. Sosyal ve kültürel konularda bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgiyi programın kapsadığı alanlarda kullanabilmek.
 3. İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli veriyi bilimsel yöntemlerle toplayabilmek,  değerlendirebilmek, raporlayabilmek ve kullanabilmek.
 4. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarıyla birlikte tasarım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; alan uygulamaları için çağdaş araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olmak.
 5. Alanındaki iletişim problemlerine yönelik çözüm geliştirirken farklı hedef kitlelerin iletişim ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun strateji ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu süreci bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alarak yönetebilmek.
 6. Kurumsal ve bireysel iletişim ihtiyaçlarına yönelik orijinal fikir geliştirebilmek, iletişim ihtiyacı doğrultusunda yaratıcı süreci yönetebilmek, bu bağlamda girişimci ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmak.
 7. Alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek, sektör uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilmek ve alanda faaliyet gösteren kurumların özelliklerini ve yapılarına hâkim olmak.
 8. Alana ilişkin proje değerlendirirken ve yönetirken, mesleki etik değerleri, sosyal sorumluluk ilkelerini, mevzuatı, kalite standartları ve iş sağlığı, güvenliği ilkelerini göz önünde tutabilmek.
 9. Bir kurumun iletişim ihtiyaçlarına bütünsel bakabilmek, disiplinlerarası bakış açısıyla bu ihtiyaçlara çözüm üretmek, birlikte çalışma kültürüne sahip olmak.
 10. Etkin iletişim becerilerine sahip olmak, etkin sunumlar yapabilmek, sosyal davranış kurallarına uygun davranabilmek
 11. Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri, teknikleri, yöntemleri, araştırmaları takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.