Program Tanımı

İletişim Fakültesinde İngilizce eğitim veren tek bölüm olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Programı 2010 yılında kurulmuştur. İlk kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitimi aldıkları için ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. Program, kurulduğu yıldan günümüze, halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler ile yakından ilişkili iletişim alanlarına sektörün ihtiyacı olan bilgi, birikim ve deneyimleri kazanmış, çağdaş yönetim yaklaşımlarına ve İngilizce yetkinliğe sahip uzman iletişimciler ve yöneticiler yetiştirmektedir. Bu misyonla 2018’e kadar toplam 50 mezun vermiştir ve mezunlar küresel, uluslararası ve ulusal şirketlerin iletişim bölümlerinde, uluslararası ve ulusal reklam, halkla ilişkiler ve medya ajanslarında, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarında iletişim ile ilgili çeşitli bölüm ve pozisyonlarda çalışmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) programına 2010-2011 yılları arasında Doç. Dr. Filiz Demir, 2011-2016 yılları arasında ise Yrd. Doç. Dr. Selva Ersöz başkanlık etmiştir. 2016 yılından itibaren ise bu görev Dr. Öğr. Üyesi Şenay Görkem tarafından yürütülmektedir. İlaveten, bölümün akademik kadrosu 1 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Her yıl bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin büyük bir kısmı yapılan dil sınavı sonrası Yabancı Diller Yüksekokulunda dil eğitimi aldığı için dersler ortalama 10-15 öğrenci ile yapılmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşük olduğundan akademik danışmanlık sistemi etkin bir şekilde yürütülmekte, eğitim sürecinin öğrenci merkezli yürütülmesi kolaylaşmakta ve derslerin etkinliği artmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü aynı zamanda her yıl Üniversitemiz’de gerçekleşen Uluslararası Öğrenci Kongreleri’nin İletişim Fakültesi ayağınının düzenleyicisidir.