Program Hakkında

Öğrenim Amaçlarımız

İngilizce Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde; Halkla İlişkiler ve onunla ilişkili iletişim alanlarında kuramsal bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip, eleştirel bakabilme ve yaratıcı çözümler üretebilme yetileri gelişmiş uzman iletişimciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Mesleki yetkinliğe sahip olacak iletişimcilerin, bu alanda uzmanlaşırken mesleki bilgisini destekleyecek ve zenginleştirecek, aynı zamanda onları akranlarından farklılaştıracak şekilde güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, sosyal, kültürel ve sanatsal bilgi edinmeleri, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bölümün bir başka amacı, mesleki etik değerler ve hukuki düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip toplumsal katkıyı ve kamu yararını önemseyen iletişimciler yetiştirmektir. Tüm bu bilgi ve becerileri hayata geçirirken, bilimsel yöntemle hareket etmeleri, alanın gerektirdiği düzeyde tasarım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmaları, gerektiğinde bireysel ya da bir ekibin parçası olarak, etkin iletişim becerileri aracılığıyla çalışmalarını aktarabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için öğrencilerimize, mesleki alanlarıyla ilgili kuramsal derslerin yanı sıra, projeler ürettikleri uygulama dersleri, tasarım ve bilgisayar dersleri, dili etkin kullanma ve sunum becerisi kazandıran dersler, mesleki etik, mevzuat ve sosyal sorumluluk bilgisi içeren dersler, sosyal ve kültürel içerikleri dersler, bitirme projeleri ve staj olanakları sunulmaktadır.

MİSYON

Halkla İlişkiler ve onunla ilişkili iletişim alanlarında kuramsal bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip, eleştirel bakabilme ve yaratıcı çözümler üretebilme yetileri gelişmiş, mesleki alanda çalışmalarıyla öne çıkacak ve başarılı olacak uzman iletişimciler yetiştirmektir.

VİZYON

Halkla İlişkiler ve onunla ilişkili iletişim alanlarında verdiğimiz eğitimle sektörde çalışırken akranlarından ayrışacak ve öne çıkacak şekilde yetkin ve donanımlı iletişim uzmanları yetiştirmek, bu uzmanları yetiştirme anlamında benzer programlardan farklılaşmak ve sektörle kurulan organik bağları kuvvetlendirmek temel vizyonumuzdur.