Program Tanımı

İktisat lisans programının amacı, iktisadi ve toplumsal sorunlar ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve iktisadi ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri;  üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektörde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.