Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Toplumsal bilimler bütünlüğünden hareket eden, matematik, istatistik konularında güçlü bir alt yapıya sahip ve bunu iktisat alanında uygulayabilen
  2. İktisat alanında tarihsel, kurumsal ve kuramsal birikime sahip, ulusal ve uluslararası sorunları tanımlayabilen ve çözümler üretebilen
  3. Dönüşen ekonomik paradigmaları takip edebilen ve araçlarını doğru olarak kullanabilen
  4. Disiplinler arası konularda çalışma yapabilen
  5. Sürekli öğrenmeyi yaşam ilkesi haline getiren, öğrenme süreçlerini zenginleştiren
  6. Bilimsel özgürlüğü, akademik özerkliği ve eleştirel düşünceyi destekleyen
  7. Üretilen bilgiyi toplumla paylaşan
  8. Toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözeten iktisatçılar yetiştirmek