Program Hakkında

İktisat Bölümü; iktisat disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların iktisatçı olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümümüz, kendi içinde geliştirdiği seminerlerle tartışma geleneğini tüm iktisat derslerine yaygınlaştırarak öğrencileri bu iklimin içine çekme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Oluşturulan etkin akademik danışmanlık hizmeti ile de öğrencinin bireysel yeteneklerini keşfedebilmek, iktisat disiplinin toplumla duygudaşlık kuran dayanışmacı kimliğini öne çıkarabilmek mümkün olabilmektedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler “İktisatçı” unvanına sahip olurlar; finans ve bankacılık sektörünün her kademesinde, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ekonomik araştırma birimlerinde görev alabilirler.

MİSYON
Toplumsal bilimler bütünlüğünden hareketle kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük iktisadi araştırmaları öne çıkarmak, üretim ilişkileri bütünü içersinde ekonomik birimlerin kararlarını ve bu kararların yol açtığı sonuçları analiz edip politika önermelerinde bulunmaktır. 

VİZYON
Dönüşen ekonomik paradigmaların anlaşılır kılınması ve araçlarının doğru biçimde kavranması için tartışan bir iklim yaratılmasıdır.