Program Tanımı

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık doktora programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım adıyla 2012-13 Akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, Programın adı 2017 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olarak değiştirilmiştir.

Program, 3 zorunlu, 4 seçmeli ders ve bir seminer dersi alarak başarılı olmayı gerektirir. Yeterlilik sınavı sonrasındaki aşama olan tez yazım süreci tez konularının seçimi ile başlamakta, tez danışmanlarının gözetiminde desteklenerek Tez İzleme Komitelerinin onayına sunulmaktadır. Programda, tez konusu olarak halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, yeni medya ve benzeri alanlarında özgün çalışmalar yapılabilir.

Dersler interaktif bir biçimde yapılmakta ve konular derinlikli bir biçimde ele alınmaktadır. Dersler, küçük sayılı sınıf mevcutlarıyla yapıldığından ilgili öğretim üyesine öğrencilerle yakın diyalog fırsatları sunmakta, böylece öğrencileri yönlendirmek ve konular üzerinde fikir paylaşımı ve tartışma zeminleri rahat bir biçimde oluşur. Öğrenciler, dersler kapsamında yürütülen makale çalışmalarının uluslararası ilgili bilimsel platformlarda yer alabilmesi için yönlendirilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programıöğrencilere hem kavramsal hem de uygulama yanıyla iletişim ve halkla ilişkiler alanında yetkin bir donanım sunmaktır.